HACCP w gastronomii.

Do zagadnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności przywiązuje się coraz większą wagę. Te warunki zapewniające bezpieczeństwo jej spożywania, muszą być podejmowane na każdym etapie produkcji i obrotu artykułami... Read More